کارت ورود به جلسه آزمون استخدامي بانک ايران زمين مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵

توضيحات
 • جهت مشاهده کارت خود مي توانيد از يکي از سه روش زير استفاده کنيد
 • براي جستجوي نام خانوادگي دو حرف اول از نام خانوادگي کافي مي باشد
 • براي مشاهده حوزه هاي رفع نقص اينجارا کليک کنيد
 • جستجو بر اساس شماره پرونده - شماره شناسنامه - سال تولد
  *
  شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  جستجو بر اساس مشخصات فردي
   *
  نام خانوادگي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  جستجو بر اساس شماره داوطلبي - شماره شناسنامه - سال تولد
  *
  شماره داوطلبي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  تصويركد امنيتي