شركت كننده محترم آزمون اسفند 91
دفتر امور مقررات ملّي ساختمان در نظر دارد به منظور ارتقاء كيفي و غناي علمي آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان (پايه سه) و همچنين ارزيابي مباحث مقررات ملّي ساختمان، نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازندۀ مهندسان را در اين خصوص گردآوري نموده و در تصميم‌گيري‌هاي آتي اعمال نمايد، لذا ضمن تشكر و قدرداني از مشاركت شما عزيزان در اين امر پژوهشي، خواهشمند است با توجه به مراتب فوق به سؤالات مربوطه پاسخ فرماييد

مشاهده کارنامه معماری طراحی
جهت تكميل فرم نظر سنجي رشته عمران(نظارت و محاسبات) و مشاهده كارنامه اينجا را كليك نماييد.
جهت تكميل فرم نظر سنجي رشته تاسيسات برقي و مشاهده كارنامه اينجا را كليك نماييد.
جهت تكميل فرم نظر سنجي رشته تاسيسات مكانيكي و مشاهده كارنامه اينجا را كليك نماييد.
جهت تكميل فرم نظر سنجي رشته معماري تستي و مشاهده كارنامه اينجا را كليك نماييد.
جهت تكميل فرم نظر سنجي رشته نقشه برداري و مشاهده كارنامه اينجا را كليك نماييد.
جهت تكميل فرم نظر سنجي رشته ترافيك و مشاهده كارنامه اينجا را كليك نماييد.
جهت تكميل فرم نظر سنجي رشته شهرسازي و مشاهده كارنامه اينجا را كليك نماييد.